Sprawdzenie granic działek

Realizujemy usługę sprawdzenia granic działki w ramach obsługi geodezyjnej inwestycji. Wytyczenie, czy też sprawdzenie granic działki jest bardzo ważnym etapem przygotowania terenu pod prace budowlane. Aby tego dokonać, należy przede wszystkim wznowić, odszukać lub wyznaczyć znaki graniczne i wykonać precyzyjne pomiary. Wszystkie te procedury mogą zostać przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanego geodetę, który ma obowiązek działać zgodnie z prawem geodezyjnym i dokumentować cały proces poprzez spisywanie odpowiedniego protokołu.

 

Makieta domu na projekcie