Pomiary geodezyjne

W ramach działalności naszego biura świadczymy usługi z zakresu pomiarów geodezyjnych. Wykonujemy pomiary wysokościowe oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe.

 

Pomiary wysokościowe

Pomiary wysokościowe, inaczej nazywane niwelacjami, to rodzaj pomiarów geodezyjnych, który pozwala przedstawić formy ukształtowania danego terenu. Geodeta dokonuje tego poprzez wyznaczanie wysokości punktów w odniesieniu do założonego punktu odniesienia. Wykonujemy następujące pomiary wysokościowe: geometryczne, trygonometryczne, hydrostatyczne, barometryczne i satelitarne.

 

Osoba kreśli linię prostą przy pomocy linijki

 

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe służą do wyznaczania położenia punktów szczegółowych na płaszczyźnie, a także wysokości mierzonych obiektów. Podczas wykonywania tych pomiarów geodeta posługuje się metodą biegunową i w oparciu o nią wyznacza położenie wcześniej opisanych punktów.