Kartografia

W zakresie usług kartograficznych nasze biuro wykonuje mapy projektowe oraz mapy do celów prawnych, tworzone na podstawie precyzyjnych pomiarów geodezyjnych.

 

Mapy projektowe

Zajmujemy się tworzeniem map do celów projektowych, będących niezbędnym dokumentem podczas projektowania wszystkich obiektów wymagających pozwolenia na budowę.

Oferowane przez nas mapy wykonywane są przez uprawnionych geodetów, którzy na podstawie wizji lokalnej i pomiaru terenu nanoszą stan zagospodarowania działki z uwzględnieniem zieleni wysokiej, sieci uzbrojeń, ukształtowania terenu, linii rozgraniczających, osi dróg oraz linii zabudowy.

Ważność mapy do celów projektowych zależna jest od zaistniałych zmian, jednak w większość przypadków urzędy przyjmują mapy nie starsze niż 6 miesięcy.

 

Mapy do celów prawnych

Nasi geodeci sporządzają także mapy do celów prawnych, które wykorzystywane są w postępowaniu sądowym. Postępowania te dotyczą różnic pomiędzy stanem prawnym nieruchomości a stanem działki zapisanym w ewidencji gruntów i budynków.

Mapy prawne wykonuje się także do celów zasiedzenia nieruchomości, podziału spadku, sądowego zniesienia współwłasności, ustalenia służebności gruntowej oraz przeprowadzenia innych czynności prawnych czy sądowych.

 

Linijka na mapie