Mapy geodezyjne – Warszawa

Przygotowujemy mapy geodezyjne Warszawa. To dokumenty, które pozwalają na zobrazowanie danego terenu. Są niezbędne przy projektowaniu dowolnych inwestycji – zarówno budynków, jak i dróg czy instalacji doprowadzających media.

Mapy geodezyjne zawierają różnorodne dane geoprzestrzenne, takie jak kontury użytków, budynki, drogi, rzeki, granice działek, wysokości, oznaczenia punktów odniesienia i inne szczegóły związane z układem przestrzennym. Liczba i typ informacji zależą przede wszystkim od celu, w którym został przygotowany dany dokument. Podczas wznoszenia obiektów często konieczne jest stworzenie nawet kilka map. Pozwolą one na zaplanowanie lokalizacji budynku, a także mediów i innych elementów infrastruktury.

 

Aktualizacja map geodezyjnych

Mapy geodezyjne są regularnie aktualizowane w zależności od potrzeb, zmian w terenie i nowych pomiarów. Są one dostępne w różnych instytucjach geodezyjnych, agencjach rządowych, a także w formie cyfrowej, umożliwiając łatwy dostęp do tych informacji. Geodeci mogą pozyskać takie dokumenty i zmodyfikować je w zależności od potrzeb inwestora. W ramach naszych usług wykonujemy pomiary, które pozwalają na sprawdzenie, czy dostarczone mapy wciąż są zgodne ze stanem rzeczywistym. Mapy wymagające aktualizacji są uzupełniane o niezbędne zmiany i poprawki.

 

Mapy do celów projektowych

Podstawą procesu projektowego są mapy do celów projektowych. Dzięki nim możliwe jest stworzenie planu, który obejmuje wszystkie najważniejsze parametry terenowe. Mapy tego typu stanowią element wniosku składanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Są one podstawą pracy architektów i projektantów – zarówno jeśli chodzi o projektowanie obiektów mieszkalnych, jak i dróg i instalacji.

Mapy do celów projektowych nie można zakupić w urzędzie, są one wykonywane przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego i muszą być podpisane przez geodetę uprawnionego. Zdarza się jednak, że osoby prywatne zakupują mapy archiwalne i chcą je wykorzystać do projektu. Geodeta wydając taką mapę musi ją zweryfikować w terenie, sprawdzić pomiarami kontrolnymi i dokonać ewentualnych zmian. Dopiero tak przekształcona mapa może zostać wykorzystana do celów projektowych. Geodeta podpisując się pod mapą zaświadcza o jej poprawności , mając do tego stosowne uprawnienia.

Nasz zespól dysponuje odpowiednimi osobami z uprawnieniami w dziedzinie pomiarów terenowych (1); wykonywania map prawnych (2); obsługi obiektów budowlanych(4).

 

Rodzaje map geodezyjnych

Zajmujemy się przygotowywaniem różnych map geodezyjnych w Warszawie i jej okolicach. To takie dokumenty, jak np.:

  • mapy topograficzne – to jedne z najbardziej powszechnych map geodezyjnych. Przedstawiają szczegółowe informacje o rzeźbie terenu, konturach, wysokościach, drogach, rzekach, lasach i innych obiektach geograficznych,
  • mapy katastralne – to mapy, które przedstawiają granice działek i informacje związane z ich własnością, takie jak numery identyfikacyjne, powierzchnie czy dane dotyczące właścicieli. Mapy katastralne są wykorzystywane do celów prawnych, transakcji nieruchomościowych, planowania rozwoju obszarów i ewidencji gruntów,
  • mapy geodezyjno-kartograficzne – te mapy łączą dane geodezyjne i kartograficzne. Przedstawiają szczegółowe informacje o terenie, granicach, obiektach i charakterystykach przestrzennych. Mapy geodezyjne są używane w planowaniu infrastruktury, projektowaniu dróg, budownictwie i przy niektórych badaniach naukowych,
  • ortofotomapy – to połączenie mapy topograficznej z obrazem lotniczym lub satelitarnym. Ortofotomapy przedstawiają teren w skali, a także zawierają obrazy o dużej rozdzielczości, które pozwalają na identyfikację szczegółów terenowych, budynków, dróg itp. Są one używane w planowaniu urbanistycznym, zarządzaniu infrastrukturą i innych zastosowaniach.

Zapraszamy do kontaktu klientów zainteresowanych przygotowaniem map geodezyjnych w Warszawie i okolicach.