Geodeta – Powiat Piaseczyński

Geodeta Piaseczno jest specjalistą zajmującym się pomiarami i analizą danych geoprzestrzennych. Jego praca obejmuje szeroki zakres zadań związanych z geodezją i kartografią. Specjalista realizuje przede wszystkim pomiary terenowe, które służą do tworzenia różnego rodzaju map. Bez pomocy geodety niemożliwe byłoby stworzenie takich dokumentów, jak plany zagospodarowania, projekty budowlane, inżynieryjne i projekty przestrzenne oraz mapy topograficzne.

Korzystając z zaawansowanego sprzętu geodezyjnego, takiego jak tachimetry robotyczne, GPS, niwelatory precyzyjne czy skanery laserowe, możemy dokonać precyzyjnych pomiarów. Zbieramy skomplikowane dane dotyczące kształtu terenu, lokalizacji obiektów geograficznych i granic działek. Takie informacje są następnie nanoszone na mapy geodezyjne. Wykonujemy pomiary w celu przygotowania projektu zagospodarowania terenu lub ustalenia granic danej nieruchomości.

 

Wytyczanie granic działki przez geodetę

Jednym z głównych zadań geodety jest ustalenie i wyznaczenie granic działek. Na podstawie danych geodezyjnych przyjętych do zasobu geodezyjnego, specjalista określa granice poszczególnych działek ewidencyjnych. W sytuacji, gdy nie ma wystarczająco kompletnej dokumentacji, geodeta sporządza protokół graniczny z ustalenia granic w Pruszkowie czy Piasecznie może również wykonać pomiary terenowe. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w przypadku sprzedaży nieruchomości, podziału gruntów czy rozstrzygania sporów sądowych związanych z ze sporną granicą nieruchomości.

Wytyczamy granice zarówno działek prywatnych, jak i publicznych, zlokalizowanych na terenach miejskich, tak zwany pas drogowy Nasz sprzęt pozwala na precyzyjne pomiary, co przekłada się na dokładne obliczenia. Wykonujemy kompleksowe usługi geodezyjne Piaseczno na zlecenie osób prywatnych, władz miejskich i firm wykonawczych.

 

Pomiary wysokościowe

Pomiar wysokościowy to kolejna ważna część pracy geodety. Specjaliści z naszej firmy mierzą różnice wysokości terenu przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu można dokładnie określić ukształtowanie danego obszaru, co ma ogromne znaczenie przy projektowaniu budynków, dróg, linii kolejowych i innych obiektów. Takie prace wykonuje się w przypadku inwestycji, które muszą być usytuowane w konkretnych uwarunkowaniach terenowych.

 

Nanoszenie informacji o obiektach na mapy

Geodeta zajmuje się też inwentaryzacją geodezyjną, czyli dokładnym pomiarem i opisem istniejących obiektów geoprzestrzennych. To takie elementy, jak np. budynki, drogi, mosty, sieci infrastrukturalne, tory kolejowe czy zielone obszary. Ta wiedza jest wykorzystywana do aktualizacji danych dotyczących infrastruktury oraz do planowania przestrzennego. Informacje o rozmieszczeniu poszczególnych obiektów są niezbędne do stworzenia map, które następnie stanowią podstawę do przygotowania projektu nowej inwestycji.

Zachęcamy do kontaktu klientów zainteresowanych usługami geodezyjnymi w powiecie Piaseczyńskim. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.