Usługi geodezyjne w powiecie Pruszkowskim

Realizujemy usługi geodezyjne Pruszków. Nasi specjaliści dysponują konkretnymi uprawnieniami i sprzętem, który pozwala na pomiar i analizę danego obszaru. Działają w terenie, mierząc parametry działek i innej infrastruktury, a także wysokość poszczególnych obiektów. Na podstawie zgromadzonych danych przygotowują dokumenty, które są niezbędne w procesie projektowym i podczas wykonywania wielu innych prac na danej działce.

Bez pomocy geodety nie jest możliwe rozpoczęcie i zakończenie budowy. To specjalista, który zajmuje się stworzeniem dokumentów wchodzących w skład wniosku składanego w urzędzie. Bez jego pomocy architekt nie jest w stanie odpowiednio nanieść obiektów na teren posesji. To geodeta Pruszków wyznacza elementy wchodzące w skład danej działki i dokonuje pomiaru ostatecznego, przygotowując inwentaryzację powykonawczą w formie dokumentu który jest wymagany przy oddawania inwestycji do użytku.

 

Pomoc geodety przed realizacją inwestycji

Usługi geodezyjne są niezbędne nie tylko podczas projektowania budynku. Warto postawić na nie jeszcze przed zdecydowaniem się na zakup danej działki. Specjalista może bowiem sprawdzić, czy granice posesji w rzeczywistości przebiegają tam, gdzie wskazał to sprzedający. Częsta sytuacja wynikająca w terenie wskazuje na błędne usytuowanie ogrodzenia w terenie, trzeba pamiętać iż granica ewidencyjna nie musi pokrywać się z ogrodzeniem, co często klienta wprowadza w błędną orientację co do swojej nieruchomości.

Geodeta jest niezbędny również podczas budowy ogrodzenia, wyznaczając granice działki. Błędnie ustawione ogrodzenie wchodzące na inną posesję może wiązać się nawet z koniecznością demontażu, dlatego warto upewnić się, w którym miejscu przebiegają granice działki.

Trzeba jednak pamiętać, że usługi geodety to nie to samo co badania geotechniczne. Specjalista nie sprawdza jakości i typu gleby czy poziomu wód gruntowych. Jego zadaniem jest jedynie określenie nachylenia terenu i lokalizacji poszczególnych obiektów – także tych, które jeszcze nie powstały.

 

Usługi geodezyjne, czyli mapy do celów projektowych

Usługi geodezyjne skupiają się przede wszystkim na przygotowywaniu map do celów projektowych. To dokumentacja, na podstawie której możliwe jest stworzenie różnych projektów. Mapa do celów projektowych obejmuje takie informacje, jak granice działki, obrysy budynków, ukształtowane terenu czy najważniejsze wymiary. Geodeta często korzysta z map już dostępnych w urzędzie gminy lub starostwie, przekształcając je w zależności od wymagań danej inwestycji. W ramach usług geodezyjnych Stare Babice czy Pruszków wchodzi sprawdzanie wymiarów i porównywanie ich ze stanem rzeczywistym oraz naniesienie ewentualnych zmian.

Mapa do celów projektowych jest najczęściej wykonywana w skali 1:500. Obecnie wykorzystywane są mapy cyfrowe przekazywane inwestorowi w odpowiednim formacie, jest do dużo dokładniejsza forma projektowania. Dokument uwzględnia nie tylko obiekty kubaturowe, lecz także usytuowanie sieci podziemnych na podstawie GESUT i przyłączy do posesji oraz lokalny sposób odprowadzania ścieków (szamba, osadniki czy zbiorniki) Kompletny dokument trafia do architekta, który może zaprojektować i nanieść na mapy plan zagospodarowania terenu wraz z budynkiem.

Zgodnie z obecnym Prawem Budowlanym budynki do 70m2 można budować bez pozwolenia na budowę tylko na pozwolenie. Lecz trzeba przygotować PZT na mapie geodezyjnej.

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane profesjonalnymi usługami geodezyjnymi w Pruszkowie i okolic. Współpracujemy zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami czy podmiotami odpowiedzialnymi za ogólnodostępne przestrzenie miejskie.