Geodeta -Stare Babice

Geodeta Stare Babice jest specjalistą zajmującym się pomiarami i analizą danych geoprzestrzennych. Jego praca obejmuje szeroki zakres zadań związanych z geodezją i kartografią. Specjalista realizuje przede wszystkim pomiary terenowe, które służą do tworzenia różnego rodzaju map. Bez pomocy geodety niemożliwe byłoby stworzenie takich dokumentów, jak plany zagospodarowania, projekty budowlane, inżynieryjne i projekty przestrzenne oraz mapy topograficzne.

Korzystając z zaawansowanego sprzętu geodezyjnego, takiego jak tachimetry robotyczne, GPS, niwelatory precyzyjne czy skanery laserowe, możemy dokonać precyzyjnych pomiarów. Zbieramy skomplikowane dane dotyczące kształtu terenu, lokalizacji obiektów geograficznych i granic działek. Takie informacje są następnie nanoszone na mapy geodezyjne. Wykonujemy pomiary w celu przygotowania projektu zagospodarowania terenu lub ustalenia granic danej nieruchomości.

W zakres usług geodezyjnych w Warszawie czy Starych Babicach wchodzi przygotowywanie mapy do celów projektowych. To dokument, który jest niezbędny do zaprojektowania różnych obiektów, nie tylko mieszkalnych. Mapa ta obejmuje informacje EGIB -ewidencyjne ; BDOT – zagospodarowanie i GESUT - lokalizacji poszczególnych przyłączy i sieci. Dostępna mapa zasadnicza w PODGiK nie może służyć do projektu, jest to tak zwana mapa archiwalna .Zadaniem geodety jest zweryfikowanie jej aktualności na dzień wykonania i naniesienie ewentualnych zmian. Taka konieczność pojawia się gdy projekt wymaga pozwolenia na budowę lub akceptacji w Urzędzie. Mapa do projektu traci swoją ważność gdy zaszły zmiany w terenie, czyli w zakresie została ułożona jakaś infrastruktura sieci podziemnej jak i naziemnej, oraz zagospodarowanie terenu: chodnik, wjazd, śmietnik, drzewa, budynki itp.

 

Kiedy warto skorzystać z pomocy geodety?

Pomoc geodety jest niezbędna nie tylko w trakcie procesu projektowania obiektów. Warto postawić na nią również w sytuacji, gdy planujesz kupić działkę. Specjalista może sprawdzić, czy granice wskazane przez sprzedającego są zgodne z rzeczywistym stanem nieruchomości. Czy powierzchnia nieruchomości wpisana w KW zgadza się z faktyczną policzoną geometrycznie, czy jest zgodność własności i obciążeń, może zbadać księgi wieczyste, sprawdzić usytuowanie budynku, szczególnie w posadowieniu w ostrej granicy.

Takie kroki pozwolą na uniknięcie wielu problemów i sporów w późniejszym czasie. Współpracujemy z osobami prywatnymi i przedsiębiorcami, którzy stają przed decyzją dotyczącą zakupu danej działki. Służymy doradztwem i wykonawstwem w kwestii dokumentacji do sprzedaży jak również kupna nieruchomości. Współpracujemy z architektami i biurami pośrednictwa nieruchomości. Jak również biurami projektowymi w drogownictwie jak również wodno-kanalizacyjnych z wykonawstwem.

Pomoc geodety jest niezbędna również w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie przygotowanych przez niego map do projektu architekt może przejść do procesu projektowania. Dokumentacja ta musi zostać dołączona do wniosku o pozwolenie na budowę złożonym w stosownym urzędzie.

Geodeta pracuje też w przypadku niektórych postępowań sądowych. Jego usługi są niezbędne w sytuacji, gdy pomiędzy dwoma stronami toczą się spór o granicę nieruchomości. Geodeta uprawniony lub biegły sądowy weryfikuje istniejące dokumenty, a jeśli są one niewystarczające, wykonuje pomiary w terenie. Przygotowane przez niego dokumenty stanowią ważny dowód i podstawę do wydania Postanowienia przez sąd.

 

Kompleksowe usługi geodezyjne w Starych Babicach

Wykonujemy usługi geodezyjne w Starych Babicach na zlecenie osób prywatnych, przedsiębiorców i instytucji publicznych. Pracujemy kompleksowo. Wykonujemy pomiary w terenie, a na ich podstawie tworzymy dokumentację. Zajmujemy się też analizą już istniejących map, sprawdzając, czy umieszczone na nich informacje są zgodne ze stanem rzeczywistym. Aktualizujemy dane ewidencji gruntów. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem, który pozwala na wykonywanie pomiarów nawet na bardzo dużych terenach z dużą precyzją.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszych usług zapraszamy do kontaktu. Pracujemy zarówno w Starych Babicach, jak i okolicznych miejscowościach.