Usługi geodezyjne – Warszawa

Realizujemy usługi geodezyjne Warszawa. Geodeta jest specjalistą zajmującym się pomiarami i analizą danych geoprzestrzennych. Jego praca obejmuje szeroki zakres zadań związanych z geodezją i kartografią. Specjalista realizuje przede wszystkim pomiary terenowe, które służą do tworzenia różnego rodzaju map. Bez pomocy geodety niemożliwe byłoby stworzenie takich dokumentów, jak plany zagospodarowania, projekty budowlane, inżynieryjne i projekty przestrzenne oraz mapy topograficzne.

Korzystając z zaawansowanego sprzętu geodezyjnego, takiego jak tachimetry robotyczne, GPS, niwelatory precyzyjne czy skanery laserowe, możemy dokonać precyzyjnych pomiarów. Zbieramy skomplikowane dane dotyczące kształtu terenu, lokalizacji obiektów geograficznych i granic działek. Takie informacje są następnie nanoszone na mapy geodezyjne. Wykonujemy pomiary w celu przygotowania projektu zagospodarowania terenu lub ustalenia granic danej nieruchomości.

 

Analiza i przygotowywanie map przez geodetę w Warszawie

Geodeta Warszawa zajmuje się nie tylko wykonywaniem pomiarów w terenie. W zakres obowiązków tego specjalisty wchodzi też analizowanie już istniejących dokumentów i sprawdzanie, czy są one zgodne ze stanem rzeczywistym. Geodeta weryfikuje mapy i wykonuje pomiary na danym terenie. Jeśli dokumentacja nie odpowiada aktualnemu stanowi, zostają wprowadzane zmiany na mapach archiwalnych w odpowiednich Starostwach. Przygotowana przez niego dokumentacja musi być zgodna z rzeczywistością – stanowi bowiem podstawę do przygotowania projektów inwestycji.

 

Pomiary wysokościowe

Wykonujemy również pomiary wysokościowe. Takie usługi geodezyjne mają na celu wyznaczyć wysokość poszczególnych elementów zagospodarowania znajdujących się w terenie. Geodeta zajmuje się również określaniem ukształtowania terenu na danej działce. To bardzo ważne zarówno podczas wznoszenia budynków mieszkalnych, jak i dróg czy innych obiektów inżynieryjnych, które wymagają dostosowania do rzeźby danego obszaru.

Usługi geodezyjne w Pruszkowie i Warszawie mogą obejmować zarówno pomiary wykonywane w celu przygotowania mapy do celów projektowych, jak i aktualizacji danych ewidencyjnych. Dopasowujemy zakres prowadzonych prac do potrzeb danego klienta. Współpracujemy z osobami prywatnymi, przedsiębiorcami i instytucjami miejskimi.

Oferujemy usługi geodety w Warszawie. Działamy także w okolicznych miejscowościach – wszędzie tam, gdzie planowane są inwestycje wymagające stworzenia map do projektu, wyznaczenia w terenie projektów pod budowę, przeprowadzenia pomiarów aktualizacyjnych oraz inwentaryzacyjnych.