Usługi geodezyjne – powiat Warszawski Zachodni

W zakres naszej oferty wchodzą usługi geodezyjne Warszawa Zachód. Zajmujemy się pomiarami w terenie, które pozwalają na określenie lokalizacji poszczególnych elementów – infrastruktury, wzniesień, zbiorników wodnych czy granic działek. Wykorzystujemy profesjonalny sprzęt, umożliwiający precyzyjne wyliczenie odległości i wysokości konkretnych obiektów. Zgromadzone przez nas dane wykorzystujemy następnie do tworzenia map geodezyjnych w Warszawie i okolicach. Modyfikujemy już istniejącą dokumentację lub przygotowujemy własną, w zależności od rodzaju inwestycji. Działamy wszędzie tam, gdzie planowane jest stworzenie nowego budynku lub drogi, a także w miejscach, w których konieczna jest zmiana ukształtowania terenu.

 

Czym się zajmujemy?

Usługi geodezyjne w Warszawie Zachód obejmują wiele czynności. Są one niezbędne jeszcze przed stworzeniem projektu danej inwestycji. Do najważniejszych obowiązków geodety warto zaliczyć:

  • przeprowadzanie pomiarów terenowych – geodeta wykonuje pomiary na terenie, korzystając ze sprzętu geodezyjnego, jak instrumenty tachimetryczne, niwelatory, systemy GPS czy skanery laserowe. Specjalista dokonuje precyzyjnych pomiarów odległości, kątów, wysokości i innych parametrów w celu gromadzenia danych geoprzestrzennych. Takie informacje są następnie wykorzystywane w celach projektowych i do tworzenia map,
  • tworzenie map i planów – na podstawie zgromadzonych danych geodeta tworzy różne rodzaje dokumentów, takie jak mapy topograficzne, katastralne, do projektu, powykonawcze. Przygotowuje również plany zagospodarowania przestrzennego,
  • pomiary wysokościowe – geodeta mierzy różnice wysokości terenu przy użyciu niwelatorów, systemów GPS i innych narzędzi pomiarowych. Usługi te są istotne w procesie projektowania i budowy dróg, linii kolejowych czy budynków, których konstrukcja musi być dostosowana do ukształtowania terenu na posesji,
  • ustalanie granic i wytyczanie działek – specjalista w zakresie geodezji zajmuje się identyfikacją i określaniem granic działek na podstawie informacji danych EGIB. Przeprowadza również pomiary terenowe w celu wytyczenia konkretnych działek. Przygotowuje dokumentację geodezyjną, które pozwala wykonać ustalenie granice nieruchomości.
  • inwentaryzację geodezyjną – geodeta przeprowadza szczegółowe pomiary i analizuje dokumentację projektową obiektów geoprzestrzennych. Na podstawie pomiarów bezpośrednich w terenie przystępuje do aktualizacji danych dotyczących infrastruktury.

Świadczymy usługi geodezyjne na zlecenie osób prywatnych, deweloperów i innych przedsiębiorców. Często działamy też na terenach miejskich, w związku z budową dróg pod ZRID łącznie z pomiarami sytuacyjno -wysokościowymi, mapą do projektu, uzgodnieniami sieci w ZUD i podziałami w granicach wyznaczonych linii rozgraniczającej pasa drogowego, parkingów, ścieżek rowerowych czy obiektów użyteczności publicznej.

Nasze prace są niezbędne na etapie projektowania dowolnych inwestycji. Bez aktualnej mapy do celów projektowych przygotowanej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami nie ma bowiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Przygotowujemy wszystkie dokumenty, które są niezbędne do zrealizowania inwestycji.

Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

Współpracujemy z osobami prywatnymi i przedsiębiorcami, którzy stają przed decyzją dotyczącą zakupu danej działki. Służymy doradztwem i wykonawstwem w kwestii dokumentacji do sprzedaży jak również kupna nieruchomości. Współpracujemy z architektami i biurami pośrednictwa nieruchomości. Jak również biurami projektowymi w drogownictwie jak również wodno-kanalizacyjnych z wykonawstwem.